132

ارزیابی شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی در شورای عالی انفورماتیک

نظر : 0

شرکت رایان پارسی به عنوان یکی از نخستین پرداخت‌یارها در کشور، موفق به اخذ رتبه مطلوب در شورای عالی انفورماتیک کشور شد.

شرکت رایان پارسی به عنوان یکی از نخستین پرداخت‌یارها در کشور، موفق به اخذ رتبه مطلوب در شورای عالی انفورماتیک کشور شد.

شورای عالی انفورماتیک کشور به منظور تعیین و گسترش سیستم انفورماتیکی کشور  و با هدف احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها، ثبت و صدور تاییدیه فنی برای نرم‌افزارها تشکیل شده است و معتبرترین نظام رتبه‌بندی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به این وسیله رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس پروژه‌های فناوری اطلاعات از تاریخ صدور این گواهینامه و با توجه به تداوم شرایط لازم، تعیین و اعتبار آن‌ صادر می‌شود.

زمینه فعالیت شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی بر اساس رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، به طور کلی ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه پرداخت الکترونیک و نفت است که طبق ارزیابی‌های شورای عالی انفورماتیک، شرکت رایان پارسی با دارا بودن تجربه‌های موفق، نظارت دائم بر وضعیت خدمات، انعطاف پذیری متناسب با آخرین تغییرات تکنولوژی و همت نیروهای متخصص قادر به اخذ رتبه مطلوب در شورای عالی انفورماتیک کشور شده است تا به طور پیوسته عضو این شورا باشد و امید است با تداوم این تلاش‌ها شاهد موفقیت‌های روزافزون باشد.