اعـلام مغـــایرت

مشتری گرامی

در صورت بروز خطا، مشکل و یا مغایرت در دستگاه های کارتخوان شرکت فن آوا کارت می توانید مراتب را با کلیک کردن روی گزینه مورد نظر پیگیری نمایید.

فن آوا کارت

جهت ثبت مغایرت بر روی این گزینه کلیک نمایید