طراحی، توسعه و تولید نرم افزار به سفارش مشتری

تولید نرم افزارهای سفارش مشتری به عنوان یکی از فعالیت ها و خدمات ویژه رایان پارسی از بدو تاسیس مطرح بوده است.

این شرکت با دقت به این نکته که مشتریان خاص نیازها و درخواست های متفاوتی دارند و منابع و استراتژی آنها متفاوت است، با اتخاذ روش های تحلیل و اجرای مناسب مطابق روش ها و استانداردهای جهانی، قادر به تهیه هر نوع نرم افزار خاص به سفارش مشتری در مدت زمان قابل قبول می باشد. مراحل ایجاد یک نرم افزار از مرحله شناخت و آنالیز شروع شده، سپس عملیات طراحی و بعد از آن پیاده سازی نرم افزار انجام خواهد شد. در انتها نیز پس از اتمام مرحله پیاده سازی مرحله نصب و راه اندازی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

واحد طراحی و پیاده سازی نرم افزار شرکت رایان پارسی با تکیه بر توان فنی متخصصین خود آماده انجام پروژه های طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری می باشد به طوریکه منطبق بر نیازهای آن کسب و کار باشد و نه تنها نیازهای اصلی آنرا برآورده سازد، بلکه به صورت چشم گیری به افزایش کارایی در آن کسب و کار کمک نماید. از آن جایی که نرم افزار ماهیتی پویا دارد پس از استقرار، یک پروژه نرم افزاری به اتمام نمی رسد. ارتقای نرم افزار و ارائه نسخه های جدید با قابلیت های بیشتر و یا نیازمندی های جدید که کاربران با آن مواجه می شوند، رفع خطاهای موجود، آموزش مستمر کاربران از مهمترین اهداف فاز پشتیبانی محسوب می شوند و همواره سعی می شود در کنار مشتری قرار گرفته تا به هدف نهایی خود برسد.