نرم افــزار ثبت پــذیرندگی  روشـــــا

اجرای صحیح برنامه ها و تحقق اهداف کلیه عملیات بانکی مستلزم توجه، مدیریت دقیق، نظارت بر فرآیندها و گردش اطلاعات می باشد که شامل منابع سخت افزاری و تجهیزات، اطلاعات شناسه و گردش فیزیکی آنها با احتساب پراکندگی جغرافیایی، حجم اطلاعات و همچنین منابع انسانی است. اعم از عوامل سازمانی، اجرایی و ستادی، عملیات فنی، پشتیبانی تجهیزات و پایانه ها در کشور، مکانیزه نمودن کلیه پروسه ی فعالیتها مزید برعلت خواهد بود. براساس همین ضرورت شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی بر آن شد که با تهیه، طراحی، اجرا و توسعه نرم افزار "مدیریت پذیرندگان" با نام اختصاصی "روشا" بعنوان یکی از کاربردی ترین برنامه های تولیدی واحد نرم افزار قدم در عرصه "نرم افزارهای پیشرفته مدیریت بانکی" بگذارد. 

روشا نام تجاری این نرم افزار می باشد، نامی پارسی که به معنای شاداب و روشن است.

به عبارت دیگر مدیریت واجرای کلیه فرآیندهای موارد مذکور از مرحله ثبت، پردازش، کنترل گردش اطلاعات، عملکردها و فعالیتهای پذیرندگان، اطلاعات فنی و مشخصات پایانه ها از مرحله خروج از انبار تا تحویل به پذیرنده بصورت تفصیلی از مهمترین اهداف و ویژگی های نرم افزار روشا به حساب می آید.

نرم فزار ثبت پذیرندگی

پنل پذیرندگان

گزارش اولیه از اطلاعات پذیرندگان نمایش داده می شود

نرم فزار ثبت پذیرندگی

لیست پذیرندگان

اطلاعات پذیرندگان به صورت جامع نمایش داده می شود.

نرم فزار ثبت پذیرندگی

ثبت اطلاعات پذیرنده

جمع آوری اطلاعات و ثبت پذیرنده

برخی از امکانات نرم افزار ثبت پذیرندگی

 • کاربری جامع و آسان و پاسخگویی به تمام نیازهای اطلاعاتی و سیستمی کاربران
 • مبتنی بر فرآیند جریان کاری Work Flow فعالیتها و عوامل مرتبط با پذیرندگان
 • امکان تخصيص دستگاه های پایانه فروش به فروشگاه ها
 • قابلیت بارگذاری دستگاه از طریق نرم افزار
 • امکان ورود اطلاعات پذیرندگان در نرم افزار توسط نمایندگان در هر استان و به صورت همزمان
 • ورود اطلاعات مکانیزه فايل افتتاح حساب به نرم افزار جهت تخصيص دستگاه های پایانه فروش
 • امکان ارسال فايل پایانه های تخصيص یافته به بانك جهت تعريف دیتای مربوطه در سوئيچ بانك و فعال کردن دستگاه فوق
 • قابلیت فراخوانی اطلاعات برگه های نصب در زمان ثبت تایید نصب در نرم افزار
 • انتقال اتوماتیک اطلاعات نصب دستگاه ها به نرم افزار پشتیبانی در زمان مقرر جهت زمان بندی و تنظیم بازدید از دستگاه ها
 • قابلیت مسیربندی براساس آدرس یا کدپستی و چاپ مسیرهای مشخص شده به صورت روزانه و ارائه به تکنسینها جهت بازدید از دستگاه ها
 • ارسال موارد ناقص برگه های نصب و بازدید به صورت لحظه ای به کارتابل واحد کنترل خدمات مشتریان
 • طراحی یکپارچه نرم افزار در دو بخش مدیریت ستادی(عوامل داخلی) و مدیریت استانی و منطقه ایی(ویژه نمایندگان)
 • امکان مانیتورینگ و دریافت انواع گزارشات متعدد و متنوع به تفکیک سطوح فنی ، اجرایی و مدیریتی از اطلاعات و آمار پذیرندگان و پایانه ها
 • ثبت الكترونيكي كد قرارداد بر روی قراردادها
 • امکان تعریف سطوح دسترسی در بخش های مختلف نرم افزار
 • امکان اتصال دستگاه های POS به سیستم و ارتباط با MMS
 • امکان ثبت اطلاعات بازدیدها و کنترل عملکرد نمایندگان و تکنسینها
 • امکان گزارشگیری و چاپ برگه های نصب و بازدید با درج مشخصات دستگاه، پذیرنده، آدرس فروشگاه و...
 • امکان گزارش سازی و استخراج ریالی/تعدادی اطلاعات خلاصه یا تفصیلی پذیرندگان، نمایندگان و بازاریابها، فروشگاه ها و اصناف و... در نمونه موضوعات زیر در قالبهای متنوع اعم از Access, Excel, PDF, Crystal Report با امکان تعیین بازه زمانی
 • پشتيبانی از پروتکل های مختلف ارتباطی و بانکی
 • کنترل و تبديل پروتکل های ارتباطی
 • برقرارکننده ارتباط بانک با ساير بانک ها و مراکز مالی
 • مديريت پيام های ارسالی و پيگيری منظم دريافت پاسخ پيام ها
 • مديريت کليدها براي تبادل ايمن پيام ها
 • ارائه انواع گزارش های لازم پيرامون پيام های مبادله شده
 • اعمال انواع محدودیت ها با توجه به پارامترهای مختلف نظیر کانال ها، تراکنش و ...
 • انعطاف پذیری بالا در تغییر و یا تعریف پروتکل¬های ارتباطی
 • پایش برخط و امکان مشاهده وقایع در لحظه
 • پیمانه ای بودن سیستم و امکان راه اندازی سریع با توجه به محیط میزبان