نرم افزار جامع صادرات نفت

پس از اعمال تحریم های بین المللی برای کشور عزیزمان، برخی از نرم افزارهای بسیار حساس و کلیدی مربوط به صنایع فعال در حوزه های مختلف از ارائه خدمات پشتیبانی توسط تولیدکنندگان خارجی آنها متوقف گردید. یکی از پروژهای مهم و ملی که توسط رایان پارسی با موفقیت انجام پذیرفت، طراحی، تولید و پشتیبانی از نرم افزار سوپروایزری صادرات نفت می باشد که با بومی سازی دانش این نرم افزار یکی دیگر از برگ های افتخارات ما در سال 1396 ورق خورد. این نرم افزار با ارتباط برقرار کردن از طریق فلوکامپیوترها و سنسورهای محیطی عملیات جمع آوری پارامترهای محیطی شامل: فشار، دما و میزان جریان عبوری را بر عهده دارد. در قسمت دیگر نرم افزار پارامترهای ورودی و دریافت شده را بر اساس استانداردهای این کسب و کار محاسبه و در نهایت میزان تن و تعداد شبکه در فرآیند بارگیری را محاسبه می کند و گزارشات مورد نیاز زحمتکشانی که کار صادرات نفت را در شرکت پایانه های نفتی بر عهده دارند را تولید می کند. به خود افتخار می کنیم که توانستیم گام مهمی را برای سر بلندی کشور عزیزمان بر داریم.

حوزه عملکرد این نرم افزار از صدور فرمان برای خطوط پالایشگاه تا کنترل و باز و بسته کردن خروجی میترها و ارسال آن به کشتی، در دریا است.

نرم افزار جامع صادرات نفت

مدیریت و نمایش وضعیت خطوط انتقال نفت

نرم افزار جامع صادرات نفت

مدیریت و نمایش هر یک از پارامترهای خطوط انتقال نفت